uOC Doktori disszertációk

Boór András

BezárA dolgozat benyújtója Boór András
Cím: Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással
Cím angolul: Berry juice concentration with mild membrane separation technology
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Bélafiné dr. Bakó Katalin, Dr. Nemestóthy Nándor
Opponens1: Dr. Hodúr Cecília bírálata
Opponens2: Dr. Varga Károly bírálata
Válasz1: Válasz dr. Hodúr Cecília bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Varga Károly bírálatára
DOI azonosító: DOI:10.18136/PE.2017.656
Benyújtás éve: 2017 Védés éve: 2017 Elfogadás éve: 2017