uOC Doktori disszertációk

Bánhegyi Gabriella

BezárA dolgozat benyújtója Bánhegyi Gabriella
Cím: A földbirtoklás formái, szabályozása, a földhasználat nyilvántartása
Cím angolul: The forms and regulation of agricultural holdings the land-use registration
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Palkovics Miklós
Benyújtás éve: 2003 Védés éve: 2003 Elfogadás éve: 2004