Eniszné Bódogh Margit

BezárA dolgozat benyújtója Eniszné Bódogh Margit
Cím: A szupravezető kerámiák és kerámiai kompozitok fizikai tulajdonságainak javítása
Cím angolul: Production of ceramic superconductors and composites with improved properties
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Kotsis Leventéné
Benyújtás éve: 2003 Védés éve: 2003 Elfogadás éve: 2003