Földváry Csilla Magdolna

BezárA dolgozat benyújtója Földváry Csilla Magdolna
Cím: Nagyenergiájú sugárzás és lúgos kezelés hatása a cellulóz tulajdonságaira
Cím angolul: Effect of high-energy radiation and alkali treatment on the properties of cellulose
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Takács Erzsébet, Dr. Horváth Attila
Benyújtás éve: 2003 Védés éve: 2003 Elfogadás éve: 2003