Horváth Jenőné

BezárA dolgozat benyújtója Horváth Jenőné
Cím: Matematikai-statisztikai eljárások alkalmazása az agrárpiaci öntéshozatalban
Cím angolul: Application of matematical-statistical methods for agricultural market decisions
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Somogyi Sándor
Benyújtás éve: 2003 Védés éve: 2003 Elfogadás éve: 2003