Orosz Gábor Tamás

BezárA dolgozat benyújtója Orosz Gábor Tamás
Cím: keV-os elektronok visszaszórt energiaspektrumának Monte Carlo szimulációja
Cím angolul: Monte Carlo simulation of reflection electron energy loss spectra
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Menyhárd Miklós
Benyújtás éve: 2003 Védés éve: 2003 Elfogadás éve: 2003