uOC Doktori disszertációk

Buzáné Kis Piroska

BezárA dolgozat benyújtója Buzáné Kis Piroska
Cím: Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata
Cím angolul: Computer aided numerical analysis of the continouos grinding processes
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Informatikai Tudományok DI
Témavezető: Dr. László Zoltán, dr. Mihálykó Csaba
Benyújtás éve: 2004 Védés éve: 2004 Elfogadás éve: 2004