Doktori (PhD) disszertációk doktori iskolánként

A Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola (VMADI) doktori (PhD) dolgozatai

 

Szerző

Cím

Benyújtás éve


Ács András

Alternatív ökotoxikológiai tesztek környezetszennyező komponensek detektálására

2010

Bővebben

Angyal András

Műanyag hulladékok szénhidrogénipari alapanyagokká történő átalakításának vizsgálata

2011

Bővebben

Argyelán János

Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorbciós műveletek matematikai leírásában

2003

Bővebben

Árpád István

Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban.

2013

Bővebben

Bacsik Zoltán

Gázok Fourier-transzformációs infravörös spektrometriai analízise

2006

Bővebben

Bakonyi Péter

A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata

2012

Bővebben

Baladincz Péter

Dízelgázolaj komponensek előállítása hulladék állati zsiradékokból. (Titkosítva.)

2016

Bővebben

Balaskó Balázs

Folyamat-szimulációs és adatbányászati eszközök integrált alkalmazása

2009

Bővebben

Balaton Miklós Gábor

Szakaszos gyártócella szimulációja és irányítása

2014

Bővebben

Bankó Zoltán

Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához

2015

Bővebben

Baradits György

Műszeres biztonsági rendszerek menedzsmentje

2010

Bővebben

Bárkányi Ágnes

Hidrodinamikai viszonyok hatásának vizsgálata polimerizációs reaktorok termékminőségére

2014

Bővebben

Beck Ádám

Triglicerid alapú motorhajtóanyagok minőségének javítása (Titkosítva 2018-ig.)

2013

Bővebben

Bíró Ferenc

Metánérzékelés mikropellisztorral

2017

Bővebben

Bíró Szabolcs

Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata

2005

Bővebben

Bocsi Róbert

Mikroalgák termesztése laboratóriumi és szabadtéri flat panel foto-bioreaktorokban

2016

Bővebben

Bodor Beáta

Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata

2002

Bővebben

Bodrogi Edit

Természetes eredetű vízminták 226Ra koncentráció mérési módszereinek fejlesztése

2005

Bővebben

Boór András

Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással

2017

Bővebben

Borbély Gábor

Nehézfémek kinyerése vizes oldatból komplexképzéssel segített membránszűréssel

2012

Bővebben

Borbély Tibor

Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása

2014

Bővebben

Borsodi Nikolett

Szénhidrogén-frakciók előállítása szilárd hulladékok pirolízisével és a termékek minőségjavítása (Titkosítva 2019-ig.)

2014

Bővebben

Bubálik Márk

Dízelgázolajok detergens-diszpergens típusú  adalékainak előállítása és vizsgálata

2009

Bővebben

Búcsú Dénes

Membrános gázszeparáció alkalmazása biohidrogén kinyerésére és koncentrálására

2008

Bővebben

Chován Tibor

Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében

2006

Bővebben

Csanádi Zsófia

Prebiotikus hatású fruktooligoszacharidok enzimkatalitikus szintézise integrált rendszerben

2008

Bővebben

Cserjési Petra

Gázszeparáció ionos folyadékkal készített támasztóréteges folyadékmembránnal

2011

Bővebben

Csók Zsolt

Új típusú foszfortartalmú ligandumok és alkalmazásuk átmenetifém-katalizált homogénkatalitikus reakciókban

2000

Bővebben

Csordás Anita

Szkenner-alapú kiértékelő rendszer kifejlesztése radon nyomdetektorokhoz

2018

Bővebben

Dinnyés Álmos

A kockázatok becslésének és a vállalatirányíítási rendszerek bevezetésének szerepe

2008

Bővebben

Dobos László Csaba

Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására

2016

Bővebben

Dobrádi Annamária

Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollasztonit üvegkerámiák tulajdonságaira

2018

Bővebben

Domokos Endre

Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével

2006

Bővebben

Egedy Attila

Kevert vegyipari berendezések modellezési eszköztárának bővítése

2014

Bővebben

Eller Zoltán

Korszerű sugárhajtómű üzemanyagok előállításának vizsgálata (Titkosított)

2017

Bővebben

Enisz Krisztián

Gumiabroncs és útfelület közötti súrlódási együttható on-line becslési módszereinek vizsgálata

2015

Bővebben

Eniszné Bódogh Margit

A szupravezető kerámiák és kerámiai kompozitok fizikai tulajdonságainak javítása

2003

Bővebben

Fábián Ferenc

Kalibrációs módszer fejlesztése passzív toronmonitorokhoz

2017

Bővebben

Fehér Erika

Oldószermérnökség alkalmazása izoamil-acetát enzimatikus előállítására

2008

Bővebben

Feil Balázs

Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében

2006

Bővebben

Fejes Lászlóné Utasi Anett

Korszerű környezeti hatásvizsgálati mennyiségi módszer fejlesztése

2015

Bővebben

Fráter Tamás

Ionos folyadékok alkalmazása katalitikus reakciók közegeként

2007

Bővebben

Gál Gábor

Enantioszelektiv szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfia gyógyszeripari alkalmazásának vizsgálata

2011

Bővebben

Gál Tivadar

Pirolizáló kemence matematikai modellezése és számítógépes szimulációja

2007

Bővebben

Geiger András

Kémiailag stabilizált gumibitumenek vizsgálata. Titkosítva 2012-ig.

2010

Bővebben

Győrffy Nóra

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése

2007

Bővebben

Hamerli Péter

Polimermembránok felületének módosítása plazma-technológiával biokompatibilitásuk javítása céljából

2004

Bővebben

Hanák László

Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással

2005

Bővebben

Hegedüs Imre

Enzimek stabilitásának növelése enzim nanorészecskék szintézisével

2018

Bővebben

Hegedűs Miklós

Természetes eredetű radioizotópok és kioldódásuk vizsgálata NORM anyagokból

2018

Bővebben

Hlavathy Zoltán

Platina lemezen lejátszódó szénhidrogén adszorpció vizsgálata elektronkilépési munkaváltozás és Auger elektronspektroszkópia módszerével

2001

Bővebben

Hodai Zoltán

Alga biomassza kinyerése foto-bioreaktorokban termesztett mikro-alga szuszpenziókból

2014

Bővebben

Holenda Balázs

Eleveniszapos rendszerek modellezésére, szabályozására és optimalizálására szolgáló módszerek fejlesztése

2007

Bővebben

Horváth János

Az anódfolyamatok laboratóriumi és üzemi vizsgálata az alumíniumelektrolízisben

2014

Bővebben

Horváth Krisztián

Kémiai egyensúlyi és kinetikai kölcsönhatások leírása, alkalmazása az ioncsere-kromatográfiában

2007

Bővebben

Jobbágy Viktor

NORM anyagok radionuklid koncentrációját és emanációját befolyásoló paraméterek vizsgálata építőipari felhasználhatóság szempontjából

2007

Bővebben

Jónás Jácint

NORM hulladékok kezelésének (deponálás és építőipari felhasználhatóság) radiológiai vizsgálata

2018

Bővebben

Kasza Tamás

Bio-paraffinok izomerizációja (Titkos)

2013

Bővebben

Kenesei Tamás

Számítás intelligencia alapú regressziós technikák és alkalmazásaik a folyamatmérnökségben

2014

Bővebben

Király András

Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok

2013

Bővebben

Kis Gábor

Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata

2005

Bővebben

Kiss Katalin

Pektinek kinyerése és enzimes hidrolízise

2010

Bővebben

Korim Tamás

A MgxAl2(1-x)Ti1+x O5 és a Fe2xAl2(1-x) TiO5 összetételű szilárd oldatok szerepe az aluminium-titanát bázisú kerámiai anyagokban

2002

Bővebben

Koroknai Balázs

Kíméletes környezetbarát memrános műveletek integrált alkalmazása gyümölcslevek koncentrálására

2006

Bővebben

Kovács András

A kaolinit szerkezetének módosítása interkalációval

2018

Bővebben

Kovács Boglárka

Flagellin alapú biomimetikus felületek jellemzése és élő sejtek adhéziójának nyomon követése jelölésmentes optikai bioszenzorokkal

2017

Bővebben

Kovács Ferenc

Növényolaj-zsírsav-metilészterek előállítása és vizsgálata

2006

Bővebben

Kovács László

Teljesítményelektronikai átalakítókban alkalmazott alumínium elektrolit kondenzátorok áram igénybevételének és öregedésének vizsgálata

2018

Bővebben

Kovács Zsófia

Vízgyűjtő specifikus folyamatos monitoring rendszer módszertani kidolgozása és vízminőség osztályozó algoritmus adaptálása és tesztelése felszíni vizekre

2018

Bővebben

Kővári Attila

Elektrohidraulikus résállító rendszer modellezése és a beavatkozó szerv szivárgásának detektálása a meleghengerműi állványokon

2014

Bővebben

Krár Márton

Napraforgóolaj motorhajtóanyag célú hidrogénezése. Titkosítva 2013-ig.

2010

Bővebben

Kriván Eszter

Korszerű üzemanyagkomponensek előállítása oligomerizációval könnyű olefin-tartalmú szénhidrogén frakciókból (Titkosított)

2016

Bővebben

Kulcsár Tibor

Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére

2016

Bővebben

Lakner Gábor

Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével

2018

Bővebben

Lengyel Attila

Kokszolói könnyűbenzinek minőségjavítási lehetőségeinek vizsgálata. Titkosítva 2012-ig.

2009

Bővebben

Madár János

Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben

2005

Bővebben

Magyar Szabolcs

FCC-benzinek minőségjavításának vizsgálata

2007

Bővebben

Maha Mohamed Soliman Mohamed Refaey

Szennyvizek ökotoxikológiai változása a biológiai tisztítási folyamat során

2013

Bővebben

Majerik Viktor

LM4156 biológiai hozzáférhetőségének növelése szuperkritikus és kriogén technológiák felhasználásával

2006

Bővebben

Major Brigitta

Az etil-laktát enzimkatalitikus szintézise nem-konvencionális közegekben

2014

Bővebben

Máté Borbála

A mecseki uránbánya rekultivációjának ellenőrzése bioindikációs módszerrel

2012

Bővebben

Megyeri Gábor

Lignocellulóz hidrolízise és továbbhasznosítása ionos folyadékban enzimek segítségével

2019

Bővebben

Meiczinger Mónika

Környezetbarát, többcélú műtrágya adalékok fejlesztése

2011

Bővebben

Miskolczi Norbert

Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata

2005

Bővebben

Mohai Miklós

A kvantitatív röntgen-fotoelektron spektroszkópia módszereinek fejlesztése és alkalmazása

2005

Bővebben

Moldoványi Nóra

Kristályosítók modell prediktív szabályozása

2008

Bővebben

Molnár Eszter

Galakturonsav szeparációja elektrodialízissel

2014

Bővebben

Molnár Éva

Nagyhatékonyságú eljárás földgázok kénhidrogén tartalmának csökkentésére

2017

Bővebben

Molnár Zoltán

Aminosavak elválasztásának és tisztításának vizsgálata

2010

Bővebben

Nagy Gábor

Csökkentett aromástartalmú gázolajok előállítása. Titkosítva 2013-ig.

2010

Bővebben

Nagy Georgina

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

2016

Bővebben

Nagy Lajos

Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása

2005

Bővebben

Nagy Melinda

Változó eluens összetételű szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás művelet vizsgálata

2009

Bővebben

Nagy Roland

Kőolajok harmadlagos kitermelésében felhasználható növényolaj alapú nemionos tenzidek előállítása és vizsgálata. (Titkosítva 2020-ig)

2015

Bővebben

Naszer Heider

Molibdén tartalmú katalizátorok felületkémiai tulajdonságainak vizsgálata 

2008

Bővebben

Nemestóthy Nándor

Hagyományos és nem konvencionlális közegű összetett enzimes reakció kinetikai vizsgálata

2005

Bővebben

Németh Dóra

Bioszorbensek előállítása mezőgazdasági hulladékokból származó, módosított cellulózrostok felhasználásával

2013

Bővebben

Németh Gergely

Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban

2013

Bővebben

Németh József

A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai

2019

Bővebben

Németh Sándor

Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai modelljei

2005

Bővebben

Noor Abdullah Ameen Aljammal

Modification and characterization of adsorbent materials and CNTs for oil spill cleanup from water

2019

Bővebben

Ollár Tamás

A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára

2014

Bővebben

Osváthné Pápai Zsuzsa

Módosított Gauss-fügvények alkalmazása kromatográfiás elúciós görbék leírására

2002

Bővebben

Pach Ferenc Péter

Folyamatadatok szabálykeresésen alapuló elemzése

2007

Bővebben

Pásztor István

A szennyvízminőség hatásának vizsgálata a szennyvíztisztítás dinamikus szimulációjánál

2011

Bővebben

Pölczmann György

Korszerű üzemanyagkomponensek előállítása Fischer-Tropsch nehéz paraffinelegyből (Titkosítva 2018-ig.)

2013

Bővebben

Rippelné Pethő Dóra

EU konform vízrendszerek. Alkáli újrahasznosítás.

2010

Bővebben

Rózsenberszki Tamás

Anaerob bioenergetikai technikák alkalmazása települési szilárd hulladékból származó préslé ártalmatlanítására

2018

Bővebben

Sági Dániel

Dízelgázolajok nagy hozzáadott értékű keverőkomponenseinek előállítása (Titkosított)

2018

Bővebben

Sági Richárd

Poliizobutilén-poliborostyánkősav-anhidrid alapú, többfunkciós motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata. Titkosítva 2012-ig.

2009

Bővebben

Sebestyén Viktor

Komplex környezetállapot-értékelő algoritmus fejlesztése

2019

Bővebben

Simon Bálint

A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés módszereivel.

2013

Bővebben

Solymosné Majzik Etelka

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból

2006

Bővebben

Somogyi Viola

Lakossági szennyvíztisztító telepek számítógépes modellezőszoftveren alapuló optimalizációja

2013

Bővebben

Soósné Balczár Ida Anna

Alkáli aktivált, szervetlen polimer bázisú kötőanyagrendszer fejlesztése

2018

Bővebben

Speiser Ferenc Péter

Városi környezetmonitoring rendszer fejlesztése

2016

Bővebben

Szabó László

Sokkomponensű elegyek szétválasztási lehetőségeinek vizsgálata rektifikálás esetén

2019

Bővebben

Szabóné Herseczki Zsanett

Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből

2014

Bővebben

Szakonyi Lajos

Városi vízgőzhálózat modellezése és identifikációja

2009

Bővebben

Szentes Adrienn

Szén nanocsőkompozitok előállítása és vizsgálata

2012

Bővebben

Szentgyörgyi Eszter

Membránok alkalmazási lehetőségei a biogáz előállításnál

2011

Bővebben

Szilágyi Tamás

Elektrokatalizátor filmek felületanalitikai és szerkezetvizsgálata

2010

Bővebben

Szívós János

Merőleges mágnesezettségű vékonyrétegek nanomintázása

2017

Bővebben

Szoboszlai Zsolt

Kis szénatomszámú n-paraffinok izomerizálásának vizsgálata (Titkosíva 2019-ig)

2014

Bővebben

Táborosi Attila

Nano-kaolinit molekuláris klaszter modelljének kifejlesztése és alkalmazása

2017

Bővebben

Temesvári Krisztina

A szimulált mozgóágyas folyadékkromatográfiás elválasztás alkalmazási lehetőségének vizsgálata a gyógyszeripari gyakorlatban

2007

Bővebben

Thury Péter

Az anaerob iszaprothasztás után keletkező iszapvíz minősége, és annak hatása a tisztítás főágára

2010

Bővebben

Tomasek Szabina

Sugárhajtómű üzemanyag komponensek előállítása alternatív forrásokból

2019

Bővebben

Tóth Csaba

Dízel-motorok korszerű hajtóanyagának előállítása növényolajok és gázolajok együttes minőségjavításával. (Titkosított)

2016

Bővebben

Tóth Gábor

A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között

2015

Bővebben

Tóth Orsolya Dízelgázolajok alternatív alapanyag-forrásokból 2019 Bővebben

Tóth László Richárd

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata

2015

Bővebben

Ujhidy Aurél

Homogenizálási és átadási folyamatok intenzifikálása

2001

Bővebben

Ulbert Zsolt

Kristályosítók dinamikus folyamatainak modellezése és szimulációja

2002

Bővebben

Vágvölgyi Veronika

Módosított felületű kaolinit agyagásványok komplex analitikai vizsgálata

2008

Bővebben

Vajda Balázs

Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák vizsgálata

2015

Bővebben

Varga Csilla

Műanyag kompozitokhoz alkalmazható kompatibilizáló adalékok előállítása és vizsgálata. Titkosítva 2014-ig.

2011

Bővebben

Varga Tamás

Folyamatmodellek és adatbányászati eszközök alkalmazása technológiai rendszerek

2010

Bővebben

Varga Zoltán

Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata

2005

Bővebben

Vozik Dávid

Entomopatogén baktériumok antimikrobiális hatású anyagcseretermékeinek felhasználhatósága a növényvédelemben

2017

Bővebben

Yuzhakova Tatiana

Szén-monoxid és polipropilén környezetvédelmi szempontból javított oxidációjára, valamint ciklopropán izomerizációjára használt SnO2-Pt/Al2O3 katalizátor felületkémiai vizsgálata

2007

Bővebben

Zsirka Balázs

Kaolinit-csoportba tartozó agyagásványok nanostruktúráinak előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük

2017

Bővebben


utolsó frissítés: 2020, január 27 - 15:28