Doktori (PhD) disszertációk doktori iskolánként

A Festetics Doktori Iskola (FDI) doktori (PhD) dolgozatai

 

Szerző

Cím

Benyújtás éve


Angyal Dorottya

A Nyugat-Mecsek barlangjaiban élő ritka és endemikus valódi barlanglakó makrogerinctelenek integratív taxonómiai revíziója, különös tekintettel a Niphargus fajokra

2016

Bővebben

 

Apró Melinda

Szőlővírusok kimutatási módszereinek fejlesztése és alkalmazása a szőlőültetvények vírusfertőzöttségének felmérésében

2016

Bővebben

Aranyi Nikolett Réka

Búza-árpa introgressziós vonalak citológiai és agronómiai elemzése

2015

Bővebben

Beleznai Orsolya Ágnes

Pókok növényvédelmi szerepe kártevő rovarokkal szemben

2019

Bővebben

Beliczky Gábor Péter

Kombinált (intenzív-extenzív) harcsanevelési technológia elemeinek vizsgálata a környezeti és termelési paraméterek függvényében

2019

Bővebben

Borzák Réka

Halainkat károsító egyes nyálkaspórás paraziták és vírusok vizsgálata

2018

Bővebben

Demeter Krisztián

Ragadozó halak (csapósügér, Perca fluviatilis; fogassüllő, Sander lucioperca; lesőharcsa, Silurus glanis) néhány szaporítás- és nevelés-technológiai elemének vizsgálata üzemi körülmények között

2019

Bővebben

Dunai Attila

A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben

2017

Bővebben

Farkas Bernadett

A szőlővessző morfológiai felépítése és a Botrytis cinerea jelentősége, valamint környezetkímélő megoldások a szőlő szaporítóanyag előállításban

2020

Bővebben

Fülep Teofil

Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) faunisztikai kutatása Magyarországon, különös tekintettel a hegyvidékekre

2016

Bővebben

Gulyás Zsolt

A stresszválasz és a fejlődés redox szabályozása búzában és lúdfűben

2017

Bővebben

Grúz Adrienn Környezetszennyező nehézfémek vizsgálata vadmadarakban 2019

Bővebben

Hermann Tamás

Humusz- és foszfortartalom szerepe a mezőségi talajok és barna erdőtalajok termőhelyeinek minőségében

2016

Bővebben

Horváth Nikoletta

A talajjavítás mikrobiális eszközeinek kísérleti megalapozása

2017

Bővebben

Horváth Zoltán

Tavi egynyaras süllő intenzív rendszerbe történő beszoktatásához szükséges technológiai elemek vizsgálata

2016

Bővebben

Jaksa-Czotter Nikoletta

Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája új, nagyérzékenységű diagnosztikai módszerrel és kajszi ültetvények fitoplazma fertőzöttségének vizsgálata

2019

Bővebben

Kocsis Mihály

A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálata

2016

Bővebben

Kollaricsné Horváth Margit

Burgonya genotípusok nitrogén hasznosítása és a nitrogén asszimiláció genetikai vizsgálata

2019

Bővebben

Kormos Éva

Agrokemikáliák irritatív hatásainak toxikológiai vizsgálata in vitro rendszerekben

2017

Bővebben

Lönhárd Miklós

Különböző műveleti tényezők hatása a permetezés eloszlási viszonyaira

2015

Bővebben

Márton Aliz

A takarmányozás hatása az anyajuhok szaporodásbiológiai tulajdonságaira

2018

Bővebben

Menyhárt László

Piranométer hibás szintezésének hatása a globálsugárzás mért értékére és a hiba detektálásának lehetőségei

2016

Bővebben

Molnár Andor

A takarmányozás hatása egyes fizikai, kémiai, szövettani és mikrobiológiai paraméterek változására brojlercsirkék bélcsövében

2018

Bővebben

Nagy Edina

Kationos tenziddel kezelt talajok kapilláris vízemelésének, valamint egyéb talajfizikai tulajdonságainak vizsgálata

2019

Bővebben

Nagy Erzsébet

Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) kloroplasztisz genomjának szekvenálása és elemzése

2019

Bővebben

Nagy Zóra Annamária

Magyarországon előforduló vitis sylvestris c.c. gmel. populációk felkutatása, ex situ megőrzése és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével

2018

Bővebben

Németh Gyöngyi

Szőlőalanyok szerepe egyes biológiailag aktív anyagok felhalmozódásában a szőlő különböző szerveiben szabadföldi körülmények között

2019

Bővebben

Novák Aliz

A CBF14 gén fényminőségtől függő szabályozása, és szerepe a fagytűrés kialakulásában búzában és árpában

2018

Bővebben

Sárfiné Illés Bernadett

Koromszennyezés hatásainak vizsgálata a kukorica víz- és energiaforgalmára és néhány mikroklíma elemére

2019

Bővebben

Simon Brigitta

Az üledék és a hínár hatása a standard „A” kád párolgására

2020

Bővebben

Tanos Péter

A Tisza vízrendszerét leíró fizikai, kémiai és biológiai adatsorok vizsgálata többváltozós és idősoros adatelemző módszerekkel

2017

Bővebben

Varga Katinka

Az Ozophorini nemzetség (Lygaeoidea: Rhyparochromidae) Orientális régióban előforduló csoportjainak taxonómiája

2016

Bővebben

Wass-Matics Heléna

Mikrobiális talajoltóanyagok működőképességét befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata

2018

Bővebben

Zsiborács Henrik

Hűtött napelemek alkalmazásának műszaki-ökonómiai vizsgálata

2017

Bővebben
utolsó frissítés: 2020, március 16 - 15:55