Doktori (PhD) disszertációk doktori iskolánként


A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (GSDI) doktori (PhD) dolgozatai


Szerző
Cím Benyújtás éve

Ábel Ildikó

A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései

2014

Bővebben

Andrasevits Zoltán

A mező- és erdőgazdálkodás összehangolt fejlesztésének lehetőségei a dunántúli vállakozásokban

2007

Bővebben

Badics Tamás

Arbitrázs és martingálmérték

2012

Bővebben

Bakó Tamás

A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre

2017

Bővebben

Balogh Ágnes

Kulturális intelligencia – a 21. század kulcskompetenciája?

2011

Bővebben

Banász Zsuzsanna

A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése

2014

Bővebben

Bánhegyi Gabriella

A földbirtoklás formái, szabályozása, a földhasználat nyilvántartása

2003

Bővebben

Berkesné Rodek Nóra

CSR EMAT- A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze

2018

Bővebben

Birkner Zoltán

Zala megyében is az innováció a siker motorja?

2010

Bővebben

Bogdány Eszter

Átadni tudni kell! Vezető szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban

2014

Bővebben

Bognár Ferenc

A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban

2013

Bővebben

Bóna Péter

„Jól elrejtették”. A magyarországi feldolgozóipari vállalkozások sikeréről.

2016

Bővebben

Böcskei Elvira

A Magyarországon működő szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése

2008

Bővebben

Brazsil Dávid

Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére

2013

Bővebben

Cseke Zoltán László

A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra

2012

Bővebben

Csepregi Anikó Csilla

Középvezetők tudásmegosztása és kompetenciái

2011

Bővebben

Csizmásné Tóth Judit

Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében.

2016

Bővebben

Csuka Gyöngyi

A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei

2012

Bővebben

Dancsecz Gabriella

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői

2008

Bővebben

Dániel Zoltán András

Eszközvásárlásra kapott Uniós támogatások hatása a hazai kkv-k hozzáadott értékének változására és konvergencia folyamataikra, a 2007-2013-as tervezési időszakban

2016

Bővebben

Elbert Noémi

Auslaufmanagement in der Logistik. Untersuchung der Pfadabhängigkeit im Produktlebenszyklus am Beispiel der Automobilindustrie

2012

Bővebben

Endrédi Balázs Szabolcs

Írországban élő magyarok orvosi ellátása

2016

Bővebben

Fehér Helga

Kína gazdasági fejlődésének hatása a fekete-afrikai országok árukereskedelmi specializációjára

2014

Bővebben

Fehér Judit

HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgáltató vállalatoknál

2008

Bővebben

Fehérvölgyi Beáta

Határtalan lehetőségek a határ mentén

2010

Bővebben

Fekete Hajnalka

Merre tart a hajó?

2012

Bővebben

Fogarasi István

Az e-learning technológiák nemzetközi piacának fejlődése és összefüggései a felsőoktatási implementációs tapasztalatokkal, stratégiákkal a 2001-2008 években

2009

Bővebben

Gyurácz-Németh Petra

A szolgáltatási folyamat sztenderdizálása és testreszabása a magyar szállodákban

2014

Bővebben

Hargitai Dávid Máté

A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából

2017

Bővebben

Hegedűs Csaba

Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésében a mérési bizonytalanság figyelembevételével

2014

Bővebben

Hegedűsné Baranyai Nóra

Agrárgazdasági folyamatok vizsgálata idősor-modellek alkalmazásával

2007

Bővebben

Horváth Csaba

Integrált karbantartás-szervezési modell a nyomdaiparban

2005

Bővebben

Horváth Gábor

Egyes speciális agrártermékek termelésének és külkereskedelmének főbb kérdései

2001

Bővebben

Horváth Jenőné

Matematikai-statisztikai eljárások alkalmazása az agrárpiaci öntéshozatalban

2003

Bővebben

Józsa Tamás

A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve

2016

Bővebben

Kacz Károly

A birtokviszonyok és az üzemi struktúra alakulását befolyásoló tényezők vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban

2006

Bővebben

Kalmárné Hollósi Erika

A nagybani piacok, értékesítő szervezetek szerepe és jelentősége a friss zöldség-gyümölcsforgalmazásban

2003

Bővebben

Kárpátiné Daróczi Judit

A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát?

2016

Bővebben

Kaszás Nikoletta

Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén

2015

Bővebben

Katona Attila Imre

Kockázatalapú statisztikai folyamatszabályozás

2019

Bővebben

Kiss Ferenc

A vállalati termelékenység mérése: elmélet, módszertan és empirikus eredmények

2001

Bővebben

Kiss Judit

Mátrix-alapú logikai projekttervezési keretrendszer

2014

Bővebben

Kiss Károly Miklós

Hozzáférési és összekapcsolási díj szabályozása a távközlésben

2008

Bővebben

Kiss Lívia Benita

A főáramú és az alternatív közgazdaságtan természetének empirikus vizsgálata komplex tartalomelemzéssel

2019

Bővebben

Koczor-Keul Melinda

A magyarországi idősek halálközeli egészségügyi kiadásainak vizsgálata

2017

Bővebben

Komáromi György

Részvénypiaci buborékok anatómiája

2004

Bővebben

Kontó Gizella

A nyugdíjreform és az agrárium

2005

Bővebben

Kosztyán Zsolt Tibor

Optimális erőforrás-tervezés

2005

Bővebben

Kovács Zoltán

Kultúrák versengése a globalizáció korszakában. A nemzeti kultúra jellemzőinek és összefüggéseinek vizsgálata a Trompenaars-modell alapján

2006

Bővebben

Kun János

Seigniorage saját pénz nélkül

2010

Bővebben

László Éva

A vidékfejlesztés és a vidéki turizmus összefüggései az Észak-alföldi Régióban

2010

Bővebben

Lippert Róbert

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére

2015

Bővebben

Lukács Gábor

A Festetics-birtok gazdálkodási és vezetési reformja a XVIII. század végén

2009

Bővebben

Madarász Eszter

Hálózatelemzés a turizmusban. A turisztikai desztinációk szereplőinek kapcsolathálózata a Veszprémi Turisztikai Egyesület példáján.

2016

Bővebben

Máhr Tivadar

Innovatív turisztikai desztinációmenedzsment, a turizmus jövője?

2019

Bővebben

Mihók Zsuzsanna

A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában

2016

Bővebben

Molnár Balázs

Családi gazdaságok helyzetének alakulása az ezredfordulón Vas megye mezőgazdaságában

2008

Bővebben

Molnár Barna

Agrárgazdaságban működő társas vállalkozások adózási környezete és társasági adóterhelésük vizsgálata

2007

Bővebben

Mondok Anita

Turisztikai szakemberképzés helyzetének elemzése és fejlesztésének lehetőségei a magyar felsőoktatásban

2015

Bővebben

Nagy Andrea Magda

Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről.

2016

Bővebben

Nagy Zita Barbara

A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa

2018

Bővebben

Neumanné Virág Ildikó

Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modellel

2014

Bővebben

Nick Chandler

A szervezeti szubkultúrák összehangolása a magyarországi felsőoktatás egyesülés utáni üzleti iskolájában

2015

Bővebben

Nógrádi Judit

Az Európai Unió intervenciós rendszerének hatása a kukorica és az étkezési búza piacon Magyarországon

2014

Bővebben

Nyerki Emil

Karcsú-e a magyar lean? Értékek megváltozása, korszerű termelés - és minőségmenedzsment eszközök alkalmazása a magyar középvállalatoknál és az 1000 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató nagyvállalatoknál

2015

Bővebben

Obermayer Kovács Nóra

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban. A tudásmenedzsment sajátosságainak vizsgálata a magyar szervezeteknél

2007

Bővebben

Papp Zsófia Márta

Úton a versenyképes desztináció felé

2014

Bővebben

Pató Gáborné Szűcs Beáta

Kompetenciák, feladatok logisztikai rendszerekben

2006

Bővebben

Péczely György

Lean kultúra. A Lean alternatív értelmezésének értékelése a hazai feldolgozóipari vállalatok körében.

2017

Bővebben

Perjés Zoltán

Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés

2007

Bővebben

Péter Erzsébet

A vállalkozási hajlandóság elemzése. A kiskereskedelmi- és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

2008

Bővebben

Pethő Beáta

Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes in-store kutatása

2019

Bővebben

Pintér Gábor

Egyes mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetőségei Magyarországon

2012

Bővebben

Poór Judit

Érték- és áralapú módszerek a külkereskedelmi versenyképesség mérésében a magyar hústermékek külkereskedelmének példáján

2010

Bővebben

Raffai Csilla

Falusi szállásadók innovációs képesség érettségének vizsgálata

2014

Bővebben

Raffay Ágnes

Stakeholderek bevonása a városi turizmusfejlesztésbe. Mese két városról.

2007

Bővebben

Somogyi Csizmaziáné Kováts Erzsébet

A pénzügyi beszámolás jövője az IFRS-ek tükrében. Kockázatok megjelenítése a számvitelben

2008

Bővebben

Somogyi Tamás

A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban

2007

Bővebben

Szabó László

Logisztikai szolgáltatások vizsgálata Zala megyében

2016

Bővebben

Szabóné Veres Tünde

A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai

2015

Bővebben

Szikszai Szabolcs

A magyar inflációs célkövetés rendszere hitelességének és vonatkozó jellemzőinek értékelése. (2001-2009)

2011

Bővebben

Szili-Fodor Dóra

Leader program tapasztalatai a Nyugat-dunántúli Régióban

2012

Bővebben

Tóth Éva

Az ökoturizmus keresletének elemzése a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén

2016

Bővebben

Tóth Zsuzsanna

Konvergenciavizsgálatok az Európai Unióban. A Visegrádi Négyek felzárkózásának értékelése kiterjesztett konvergencia-index alkalmazásával

2016

Bővebben

Túróczi Imre

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

2003

Bővebben

Vancsik János

A kkv szektor versenyképességének vizsgálata klaszterek segítségével

2019

Bővebben

Veit József

A számviteli adatokra épülő cash flow-kimutatások összeállításának elméleti és gyakorlati problémái

2005

Bővebben

Veres Anita

A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján. Fókuszban a BRICS országok.

2017

Bővebben

Vicze Gábor

Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban – a vezetési tanácsadás esete

2014

Bővebben

Vincze András 

Kommunikációs vizsgálatok az európai uniós tagországok megújuló energia cselekvési terveinek tükrében

2019

Bővebben

Vincze László

Életpálya-tervezés

2004

Bővebben

Weisz Miklós

Üzleti várakozások és konjunktúra vizsgálata az agrárgazdaságban. A Nyugat-Dunántúli Régió elemzése.

2010

Bővebben


utolsó frissítés: 2020, január 27 - 15:23