Doktori (PhD) disszertációk doktori iskolánként

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola  (ITDI) doktori (PhD) dolgozatai

Szerző Cím Benyújtás éve  

Adonyi Róbert

Szakaszos folyamatok ütemezése az  S-gráf módszertan kiterjesztéseivel

2008

Bővebben

Andreja Nemet

A megújuló energia előállítás és kezelési lehetőségeinek az optimalizálása és integrálása

2014

Bővebben

Balló Gábor

Kvantum információs rendszerek paraméterbecslése és robusztusságvizsgálata

2014

Bővebben

Bartos Anikó

Periodikus ipari folyamatok eroforrás eloszlását optimalizáló algoritmusok és hatékony szoftverimplementációik kutatása

2020

Bővebben

Bárány Máté József

A P-gráf módszertan ipari alkalmazásai

2015

Bővebben

Bencsik Attila

Ipari robotok vizsgálati, állapot-felügyeleti és irányítási rendszereinek fejlesztése

2008

Bővebben

Benkő Attila

Ládapakolási és ütemezési feladatok elméleti, és számítógéppel segített vizsgálata

2014

Bővebben

Bertók Botond

Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise

2003

Bővebben

Borbély Ákos

A CIE 1931 színingermérő észlelő vizsgálata

2003

Bővebben

Bujtás László Balázsné

Algoritmus és struktúra: Halmazpartíciók lokális feltételekkel

2008

Bővebben

Buzáné Kis Piroska

Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata

2004

Bővebben

Czúni László

Párhuzamos, lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben

2001

Bővebben

Csuti Péter

Világítódiódák fotometriai és színingermetrikai jellemzése

2016

Bővebben

Essam Mohsen Abdelhameed Awwad

Diszkrét és folytonos Volterra egyenletek megoldásainak korlátossága alkalmazásokkal

2013

Bővebben

Fazekas Csaba

Komplex dinamikus rendszerek modellezése és modell- kalibrációja atomerőmű primerkörére való alkalmazással

2008

Bővebben

Fekete Sándorné

A zavaró káprázás hullámhossz függésének vizsgálata az éjszakai autóvezetés körülményei között

2010

Bővebben

Fodor Attila

Egy ipari szinkrongenerátor paramétereinek a becslése és szabályozása

2015

Bővebben

Fodor Zsófia

A különböző energetikájú rendszerek integrálása, a nem hasznosítható energia és a megújuló erőforrások felhasználása

2013

Bővebben

Gaál Balázs

Többszintű genetikus algoritmus és táplálkozás- és életmód-tanácsadó

2010

Bővebben

Gábor Attila

Biokémiai reakcióhálózatok analízise és paramétereinek becslése

2017

Bővebben

Góth Júlia

Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában

2005

Bővebben

Göllei Attila

Veszteséges közeggel töltött mikrohullámú tápvonalak energetikai és hőmérsékleti viszonyainak vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai

2011

Bővebben

Görbe Péter

Áram minőség optimalizálása kisfeszültségű nemlineáris torzított hálózatokban megújuló energiaforrások komplex integrációjával

2013

Bővebben

Heckl István

Szétválasztási hálózatok szintézise: különböző tulajdonságokon alapuló szétválasztó módszerek egyidejű alkalmazása

2007

Bővebben

Hegyháti Máté

Szakaszos üzemű rendszerek ütemezése: Kiterjesztések az S-gráf módszertanhoz

2015

Bővebben

Holczinger Tibor

Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére

2003

Bővebben

Hon Loong Lam

A megújuló energiaforrások optimálása az energia ellátási láncba való integrálással

2011

Bővebben

Jancskárné Anweiler Ildikó

Nemlineáris hőterjedés és hőképanalízis

2009

Bővebben

Jaskó Szilárd

Elosztott rendszerek formális modelleken alapuló tervezési eljárásainak vizsgálata

2012

Bővebben

Juan Carlos García Ojeda

Épület kiürítési útvonalak tervezése és szervezeti alapú, multiágens rendszerek modellezése a P-gráf keretrendszer felhasználásával

2016

Bővebben

Kalauz Károly

Algoritmusok kidolgozása logikai, idő és megbízhatósági feltételéket teljesítő folyamathálózatok szintéziséhez

2014

Bővebben

Kiezer Tamás

Információ-visszakereső módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai

2010

Bővebben

Kincses Zoltán

CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi

2013

Bővebben

Kosztyán Zsolt Tibor

Színi hiba csökkentése tristimulusos színinger-mérő berendezések és számítógépes bemeneti eszközök esetén

2011

Bővebben

Kosztyánné Mátrai Rita

Az objektumok tulajdonságainak és elrendezéseinek szerepe a felhasználói felületek tervezésében

2010

Bővebben

Kovács Levente

Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások

2006

Bővebben

Kránicz Balázs

A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései

2002

Bővebben

Krasznai Beáta

A módosított láncmódszer késleltetett differenciálegyenlet-rendszerekre alkalmazásokkal

2015

Bővebben

Kutas Gábor

Képmegjelenítő eszközök színészleléssel kapcsolatos kérdései

2010

Bővebben

Kutor László

Automatikus eszköz- és személyazonosítás műszaki informatikai módszerei

2007

Bővebben

Licsár Attila

Tanuló és adaptív videófeldolgozó eljárások

2007

Bővebben

Lipták György

Nemnegatív polinomiális rendszerek analízise és irányítása

2018

Bővebben

Luca De Benedetto

Integrált életciklus elemzés megközelítések a stratégiai döntéshozatalban, a hulladék energetikai hasznosításának területén

2013

Bővebben

Magyar Attila

Állapotbecslés és állapotvisszacsatolás kvázi-polinomiális és kvantummechanikai rendszerekre

2007

Bővebben

Metwally Rashad Metwally Omar Alseedy

Videó alapú objektumvisszakeresés és felismerés könnyűsúlyú eszközökkel

2018

Bővebben

Mihálykóné Orbán Éva

Közbülső tárolók méretezése szakaszos folyamatrendszerekben stochasztikus környezetben

2003

Bővebben

Nagy Ádám

Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására

2004

Bővebben

Nagy Zoltán

Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai

2007

Bővebben

Nahed Abdelfattah Mohamady Abdelfattah

Késleltetett argumentumú differenciálegyenletek perzisztenciája és permanenciája a biomatematikában

2017

Bővebben

Németh Erzsébet

Predikción alapuló diagnosztika mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával

2006

Bővebben

Piglerné Lakner Rozália

Számítógéppel segített folyamatmodellezés

2002

Bővebben

Pongrácz Barna

Kvázipolinom alakú DAE modellek analízise és irányítása

2008

Bővebben

Rozgonyi Szabolcs

Hibrid rendszerek stabilitásvizsgálata és irányítása

2012

Bővebben

Sándor Norbert

Hagyományos és modern fényforrások színvisszaadási tulajdonságainak vizsgálata

2006

Bővebben

Sikos László

Új irányzatok a hulladékégető erőművek megbízhatósági, rendelkezésre állási és karbantartási optimalizálásában

2010

Bővebben

Singer Júlia

Statisztikai próbákhoz szükséges mintaelemszámok becslése: matematikai és számítógépes módszerek biológiai és klinikai alkalmazásokkal

2001

Bővebben

Skrop Adrienn

Új módszerek a web–es információ-visszakeresés hatékonyságának a területén

2006

Bővebben

Süle Zoltán

Hőátadási folyamatok számítógéppel segített elemzése és tervezése populációs modellekkel

2010

Bővebben

Szabó Ferenc

Modern fényforrások színminőségének jellemzése új fejlesztésű színilleszkedési modellek segítségével

2012

Bővebben

Szakolczai Krisztina

A szívizom regionális bioelektromos tevékenységeinek vizsgálata testfelszíni potenciáltérképezéssel

2010

Bővebben

Szalkai István

Reakció mechanizmusok algoritmikus és matematikai vizsgálata

2014

Bővebben

Szederkényi Gábor

Nemlineáris folyamatrendszerek diagnosztikája, analízise és irányítása szürke doboz módszerek segítségével

2002

Bővebben

Szlama Adrián György

Optimális hálózatok szintézise változtatható arányú és összetételű anyagáramokat feldolgozó műveleti egységekkel

2016

Bővebben

Szücs Veronika

Virtuális környezetek ergonómiai és műszaki vizsgálata

2019

Bővebben

Tarczali Tünde

A színmemória vizsgálata

2007

Bővebben

Tick József

P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel

2007

Bővebben

Tóth Attila

Folyamatrendszerek esemény alapú diagnosztikája

2016

Bővebben

Tuboly Gergely

Kóros szívizom-heterogenitás felismerhetőségének és az elektrokardiográfiai inverz megoldás pontosságának vizsgálata

2016

Bővebben

Utasi Ákos

Új valószínűségi módszerek videó-megfigyelési alkalmazásokhoz

2011

Bővebben

Vakulya Gergely

Köztesréteg szolgáltatások hatékony megvalósítása szenzorhálózatokban

2015

Bővebben

Várady Géza

Mezopos érzékenységi függvények meghatározása kontrasztküszöb vizsgálatok segítségével, modellezés a kromatikus hatások figyelembevételével

2006

Bővebben

Varga József

A folyamat-hálózatszintézis feladat kiterjesztései

2000

Bővebben

Vas Zoltán

Mezopos spektrális érzékenységi modell megalkotása vizuális megfigyelések alapján, a mezopos fénysűrűségi tartomány összegezhetőségének kérdése

2012

Bővebben

Vicsek Tamásné

Fraktálfüggvények dinamikája

2001

Bővebben

Vörösházi Zsolt

Emulált-digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata: Retina Modell és Celluláris Hullámszámítógép implementációja FPGA-n

2010

Bővebben

Yong Jun Yow

Hőcserélő hálózatok jobb gazdasági teljesítményének retrofit javítására vonatkozó eszközök és módszerek

2019

Bővebben
 

Zachár Gergely

Módszerek és szolgáltatások beltéri lokalizációhoz

2019

Bővebben

utolsó frissítés: 2020, március 2 - 15:47