Doktori (PhD) disszertációk doktori iskolánként

A Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola  (NKTDI)

(a Festetics Doktori Iskola jogelődje)  doktori (PhD) dolgozatai


Szerző Cím Benyújtás éve  

Ahmad Mousapour Gorji

A burgonya rezisztencia nemesítés hatékonyságának növelése hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel

2011

Bővebben

Antal Anikó Katalin

Tanulmányok a gyökérgubacs fonálférgek elleni biológiai védekezési eljárások kidolgozásához hurokvető gombákkal

2003

Bővebben

Balikó Krisztina

A borsó és a szója tápláltsági állapotának jellemzése

2010

Bővebben

Bankó László

A talajtermékenység egyes tényezőinek vizsgálata szerves és műtrágyázási tartamkísérletben

2009

Bővebben

Bokán Katalin

Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai

2014

Bővebben

Bónis Péter

Martonvásári kukoricahibridek és szülői komponenseik herbicidtoleranciájának összehasonlító vizsgálata

2001

Bővebben

Borsics Tamás

Arankafertőzés hatására megnyilvánuló gének izolálása és jellemzése lucernából

2001

Bővebben

Bosák Péter

A cukorrépa gyomnövényeinek károsítása és az ellenük való védekezés

2001

Bővebben

Brazsil József

A Balaton-felvidéki borszőlőtermelés technológiai rendszereinek ökonómiai értékelése és munkaszervezési modellezése a fenntartható gazdálkodás követelményrendszerében

2001

Bővebben

Brückner Dénes

Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia l.) allelopátiája - közvetlen és közvetett hatások

2001

Bővebben

Budai Csaba

Hajtatott zöldségfélék károsítói elleni védekezés fejlesztése Magyarországon, különös tekintettel a biológiai védekezési eljárásokra (1974-1999)

2001

Bővebben

Ceglarska Elzbieta Barbara

A molytetűrontó mezeipoloska Dicyphus Hyalinipennis Burm. (Heteroptera:Miridae) alkalmazási lehetőségei az üvegházi integrált növényvédelemben

2004

Bővebben

Cernák István

A Solanum stoloniferum eredetű burgonya Y vírus (PVY) extrém rezisztencia gén (Rysto) markerezése

2008

Bővebben

Csák Máté

Burgonyafajták minősítése, és a burgonyanemesítés informatikai rendszere. Fajtaazonosítás és -minősítés digitális képanalízis felhasználásával

2010

Bővebben

Csavajda Éva

A talajtermelékenységet befolyásoló növények és növénytársítások termőképességének vizsgálata

2003

Bővebben

Cseh András Attila

A parlagfű gyombiológiai valamint egészségügyi szempontból leglényegesebb tulajdonságainak molekuláris genetikai vizsgálata

2010

Bővebben

Cseh Eszter

Szőlővírusok előfordulása Magyarországon, valamint a hazai Grapevine leafroll-associated virus 1 és 3 izolátumok molekuláris vizsgálata

2013

Bővebben

Csikászné Krizsics Anna

A termés mennyiség, a termés minőség és a levelek tápelem tartalmának összefüggése különféle alanyokra oltott Cabernet sauvignon szőlőfajtán

2008

Bővebben

Csöndes Izabella

A Macrophomina Phaseolina károsítását befolyásoló tényezők vizsgálata eltérő gazda-parazita kapcsolatokban

2009

Bővebben

Csősz Lászlóné

Növénykórtani és rezisztencia vizsgálatok az őszi búza rozsda, lisztharmat és levélfoltosságok kórokozóival

2007

Bővebben

Daragó Ágnes

Tűfonálféreg fajok elterjedése egyes hazai borvidékeken és az ellenük való védekezés újabb lehetőségei

2014

Bővebben

Dongó Anita

Alternária fajok összehasonlító elemzése

2005

Bővebben

Elek Barbara

Talajok szerves folyadékvezető- és folyadék-visszatartó- képessége

2009

Bővebben

Fodor László

Nehézfémek akkumulációja a talaj-növény rendszerben

2002

Bővebben

Francsics Ilona

Poliploid páfrány populációk morfológiai és ökológiai jellemzése, különös tekintettel a levelek kiszáradástűrő képességére

2002

Bővebben

Füzi István

Környezeti tényezők szerepe az Uncinula necator (SCHW) BURR. járványdinamikájában

2003

Bővebben

Gergely László

Burgonyafajták rezisztenciavizsgálata fitoftóra- (Phytophthora infestans /MONT./ De Bary) fertőzéssel szemben és egyes környezeti tényezők hatása a betegség-ellenállóságra

2004

Bővebben

Horváthné Baracsi Éva

A Petunia nemzetség virológiai vizsgálata

2002

Bővebben

Hüvely Attila

Növekvő arzén adagokkal kezelt öntözővíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

2014

Bővebben

Jandrasits László

Védett növényfajok és a fehér fagyöngy (Viscum Album L.) gombabetegségei az Őrségi Nemzeti Parkban

2011

Bővebben

Jolánkai Péter

A búza és kukorica váltás nélküli termesztésének agronómiai és agroökológiai  vonatkozásai

2010

Bővebben

Kálmán Dóra

Paprika enyhe tarkulás vírus (Pepper mild mottle virus, PMMoV) izolátumok patológiai, szerológiai és molekuláris biológiai jellemzése

2003

Bővebben

Károlyiné Cséplő Mónika

Búza genotípusok Pyrenophora tritici-repentisszel és Phaeosphaeria nodorummal szembeni ellenállósága és a rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata

2013

Bővebben

Kárpáti Éva

Rizs és búza növények együttélése nitrogénmegkötő baktériumokkal

2000

Bővebben

Kecskés Adrianna

Az oxigén aktív formái és az antioxidánsok szerepe a növényi nekrotikus tünetek kialakításában és a szisztemikus szerzett rezisztenciában

2001

Bővebben

Kerekes Gábor

Ipari hulladékból visszanyert fémkomplexek hatása Fusarium culmorum (W. G. Smith) Saccardo és Sclerotinia Sclerotiorum (Libert) De Bary növénypatogén gombákra és felhasználásuk lehetősége a növényvéde

2005

Bővebben

Keszthelyi Sándor

A kukoricamoly (Ostrinia nubilalis Hübner) bionómiája

2004

Bővebben

Kismányoki András

Agrotechnikai tényezők hatása a kultúrnövényekre és a gyomosodásra

2010

Bővebben

Kiss Balázs

A pusztai farkaspók Pardosa agrestis (Westring, 1861) autökológiája

2003

Bővebben

Kocsisné Molnár Gitta

Körtefajták értékelése a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar génbankjában

2006

Bővebben

Koltai Gábor

A talajvíz és talajnedvesség, valamint a tápanyagellátás hatása a növénytermesztési hozamokra a Szigetközben

2003

Bővebben

Koós Sándor

Szenzodinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartamkísérlet gyep szakaszában

2013

Bővebben

Kovács János

Környezeti tényezők hatása a paradicsomalakú paprika magházpenész betegségére

2001

Bővebben

Kutas János

Növényi és állati eredetű táplálkozást gátlók hatásának vizsgálata fitofág rovarokon

2006

Bővebben

Lepossa Anita

Talajalgák mennyiségi vizsgálata a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkban, valamint talajból izolált algatenyészetek növényi növekedést befolyásoló hatásainak kimutatása

2003

Bővebben

Lipicsné Tóth Hajnalka Ilona

Magyarországon előforduló szőlőgyökértetű populációk vizsgálatának újabb eredményei

2006

Bővebben

Lőke Zsuzsanna Katalin

A kukorica néhány élettani folyamatának eltérő vizsgálati eljárásokkal történő elemzése

2004

Bővebben

Lukács Domonkos

A nád (Phragmites australis (CAV.) trin. ex steudel) szántóföldi ökotípusának biológiája és a védekezés lehetőségei

2002

Bővebben

Májer János

Magnéziumhiány mérséklésének lehetőségei a Badacsonyi borvidék szőlőültetvényeiben

2004

Bővebben

Maráczi Katalin

Exota örökzöld lomblevelű díszcserjék új télállósági zónákba sorolása hidegtűrési és ökofiziológiai vizsgálatok alapján

2014

Bővebben

Marczali Zsolt

A termesztett keresztesvirágú növényeken élő Meligethes és Ceutorhynchus fajok elterjedése és ökológiája

2006

Bővebben

Márton Lénárd

Hagyományos- és hidegtűrő kukorica hibridek gyomnövényekkel való versengésének vizsgálata

2013

Bővebben

Mike Zsolt

Jelentős szántóföldi egyszikű gyomnövények kezdeti gyökérfejlődésének vizsgálata

2002

Bővebben

Molnár Béla Péter

A lepényfa-gubacsszúnyog (Dasineura gleditchiae Osten Sacken) csalogató viselkedésének megfigyelése, szexferomonjának kivonása és szintetikus csalogatóanyag kifejlesztése a gyakorlati előrejelzés számára

2011

Bővebben

Nagy Ida

Az őszi káposztarepce gyomnövényei és a kétszikű gyomnövények elleni gyomszabályozásának lehetőségei

2003

Bővebben

Nagy Pál

A fény és a kisfrekvenciás elektromágneses terek hatása mikroszkópikus gombákra

2003

Bővebben

Nagy Viktor

A selyemmályva (Abutilon theophrasti Medic.) csírázásbiológiájának és kompetíciós képességének tanulmányozása

2012

Bővebben

Papiewska-Csapó Alina

Autökológiai vizsgálatok a káposztalepkével (Pieris brassicae l.) kapcsolatban

2000

Bővebben

Pecze Zsuzsanna

A precíziós (helyspecifikus) növénytermesztés feltételrendszere

2001

Bővebben

Petróczki Ferenc

Kommunális szennyvíziszapból készült .komposzt hatása a növényi fejlődésre és a beltartalomra

2004

Bővebben

Poczai K. Péter

Archaesolanum (Solanum, Solanaceae) fajok komplex evolúciós folyamatainak molekuláris genetikai vizsgálata

2011

Bővebben

Podmaniczky Péter

Fitotechnikai műveletek összehasonlító vizsgálata a szőlő- és a borminőség vonatkozásában

2011

Bővebben

Pogány Miklós

Citokiningénnel transzformált dohányvonal ellenállósága dohány nekrózis vírussal szemben

2001

Bővebben

Pribék Dalma

A szilvahimlő vírus (Plum pox potyvirus) terjedésének és izolátumainak vizsgálata, lehetőségek az integrált védekezés megvalósítására

2001

Bővebben

Ragályi Péter

Komposztált vágóhídi melléktermékek és húsliszt hatása talajra, szántóföldi növények terméshozamára és elemösszetételére

2011

Bővebben

Rahim Ahmadvand

Burgonya rezisztenciagének vizsgálata, különös tekintettel génexpressziós megközelítésekre

2013

Bővebben

Ramin Hajianfar

A rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata a burgonyában különös tekintettel a burgonyavész (P. infestans) rezisztenciára

2014

Bővebben

Schneider Annamária

Kedvező agronómiai tulajdonságok átvitele rokon fajokból a termesztett búzába és az utódok molekuláris citogenetikai elemzése

2006

Bővebben

Simonné Balázsy Ágnes

Az NPK-műtrágyázás hatásának tanulmányozása a tavaszi árpa különböző korú növényi részeiben

2011

Bővebben

Somogyi Norbert

Hibrid fűszerpaprika nemesítés és hajtatásos termesztéstechnológia

2010

Bővebben

Sulyokné Schwarczinger Ildikó Anna

A Centaurea solstitialis L. és a Salsola tragus L. elleni biológiai védekezésre alkalmas gombafajok kutatása Magyarországon

2006

Bővebben

Szárnyas Istvan

A cukorrépa néhány gyomnövényének - egynyári szélfű (Mercurialis annua L.), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus L.), fehér libatop (Chenopodium album L.), - biológiája, kártétele és az integrál

2000

Bővebben

Szűcs Péter

Az erózió lépték függése

2013

Bővebben

Takács András Péter

A burgonya Y-vírus (potato y potyvirus) jellemzése, az NTN törzzsel szemben rezisztencia a vad solanum fajokban

2001

Bővebben

Taksonyi Péter

Az Erysiphe necator QoI-fungicidekkel szembeni rezisztenciája szőlőültetvényekben

2012

Bővebben

Tóth Brigitta

Jellegzetes hazai talajok víztartó képességének számítása és jellemzése talajtérképi információk alapján

2011

Bővebben

Tóth Zoltán

A talajtermékenység vizsgálata vetésforgókban és monokultúrában

2001

Bővebben

Treitz Mónika

Napraforgó hibridek rezisztencia-vizsgálata a Diaporthe helianthi (Muntanola-Cvetkovic et al.) kórokozó gombával szemben

2003

Bővebben

Udvardy Péter

Étkezési és abrakhüvelyesek mikroelem ellátottságának, felvehetőségének és pótlási lehetőségeinek vizsgálata az Észak Pannon térség meszes öntéstalajain

2001

Bővebben

Uzinger Nikoletta

Nehézfém immobilizációs modellkísérletek lignittel

2010

Bővebben

Varga Ildikó

A fehér fagyöngy (Viscum album) magyarországi elterjedése és egyik kórokozója, a Phaeobotryosphaeria visci tulajdonságainak feltárása a biológiai védekezés szempontjából

2013

Bővebben

Varga Péter

Herbicid- és tápanyagstressz hatása a gyomnövények és a kukorica produktivitására

2002

Bővebben

Varga Zoltán

A meteorológiai tényezők hatása a kukorica termesztésére

2001

Bővebben

Varga Zoltán

Vitis fajok és fajták tőkepusztulásának összehasonlító vizsgálata és a védekezés lehetőségei

2010

Bővebben

Varga Zsolt

Fontosabb termesztett fűfajok és fajták gombabetegségei és szerepük a fűmagtermesztésben

2007

Bővebben

Vér Zsanett

Talajok különböző oldhatóságú nehézfémtartalmának vizsgálata a Keszthelyi Országos Műtrágyázási Tartamkísérletekben

2006

Bővebben

Vígh Tímea

Gyomirtási technológiák hatása herbicid toleráns napraforgó hibridekre

2013

Bővebben

Vörös Géza

A globális felmelegedés és klímaingadozás hatása néhány rovarkártevőre, valamint leküzdésük lehetőségei

2002

Bővebben

Wágner Gábor

Kompetíciós és herbicidhatás vizsgálatok zöldborsóban

2013

Bővebben

Werner János

Az Olasz rizling P. 2 és a Kadarka szőlőfajta klónszelekciós nemesítése

2013

Bővebben

Záborszky Sándor

Vetőmagelőállítási stressztényezők szerepe a hibridkukorica termesztésében

2004

Bővebben

utolsó frissítés: 2019, november 26 - 15:49