Doktori (PhD) disszertációk doktori iskolánként

Az Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola (ÁADI)

(a Festetics Doktori Iskola jogelődje)  doktori (PhD) dolgozatai

 

Szerző Cím Benyújtás éve  

Ábrahám Rita

Atkák és tripszek szerepe a szója agrobiocönozisában

2002

Bővebben

B.Tóth Szabolcs

Mikotoxinok kvantitatív és kvalitatív analízise élelmiszermintákban

2015

Bővebben

Babinszky Gergely

Madár-botulizmus vizsgálata a Kis-Balaton területén

2011

Bővebben

Balogh Péter

A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner, 1808) magyarországi előfordulásának klimatikus feltételei és néhány kísérletes rovarökológiai vizsgálat eredménye

2013

Bővebben

Bartos Ádám

A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok

2003

Bővebben

Beke Dóra

Talajtömörödés és- nedvességtartalom vizsgálat szántóföldi tartamkísérletekben

2006

Bővebben

Bene Szabolcs

Különböző fajtájú húshasznú tehenek néhány értékmérője azonos környezetben

2007

Bővebben

Bódis Márk

Az intenzív süllőtermelés technológiai elemeinek vizsgálata

2009

Bővebben

Boldizsár Anett

Párolgás és mikroklíma vizsgálatok balatoni nádállományokban

2007

Bővebben

Budai Péter

Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív potenciáljának vizsgálata In vitro het-cam teszttel

2002

Bővebben

Busznyák János

Térképszerver és más vizuális technológiák alkalmazása az agrár-felsőoktatásban, kutatásban

2009

Bővebben

Buzsáki Kamilla

A mandulapalka (Cyperus esculentus L. var. leptostachyus) elterjedése, kártétele, tápanyagtartalmának vizsgálata

2011

Bővebben

Cserveni-Szücs Réka

A ponty (Cyprinus carpio L.) pikkelymintázat öröklődési modelljének revíziója

2013

Bővebben

Csontos Attila Sándor

Az entomopatogén nematodák ökológiája

2002

Bővebben

Dákay Ildikó

Húshasznú tehenek reprodukciós tulajdonságainak vizsgálata

2009

Bővebben

Deák Tamás

Különböző fajtájú hízósertések növekedési ritmus jellemzőinek elemzése

2003

Bővebben

Dióssy László

Az éghajlat változás hatásának szimulációja kukoricán

2011

Bővebben

Dobszai-Tóth Veronika

A fenyércirok (Sorghum halepense /L./ Pers.) jelentősége, biológiája, kártétele és és vegyszeres gyomirtásának lehetőségei

2010

Bővebben

Elek Henriett

A búzafajták levéltetű rezisztenciájának vizsgálata

2013

Bővebben

Elek Péter

A kóros zsíranyagcseréből adódó veszteségek csökkentésének lehetősége védett kolin alkalmazásával nagy tejhozamú tehénállományokban

2008

Bővebben

Farkas Valéria

Tejtermelést és húsminőséget befolyásoló DGAT1 K232A, leptin C528T, TG 5 UTR polimorfizmusok vizsgálata hazai szarvasmarha populációkban

2012

Bővebben

Fejes Ágnes

Perzisztens növényvédőszerek hatástartam- és lebomlásvizsgálatai

2015

Bővebben

Fekete Zsuzsanna

Modellszámítások a különböző tulajdonságok ökonómiai súlyának meghatározására a tejhasznú szarvasmarhatenyésztésben

2014

Bővebben

Galamb Eszter

Védett konjugáltlinolsav- izomerek (Cis-9, Trans-11; Trans-10, Cis-12) szerepe a nagy tejtermelésű kérődzők takarmányozásában

2013

Bővebben

Grósz Gergely

Digitális képfeldolgozás alkalmazása üvegházi és szabadföldi kísérletek kiértékelésénél

2011

Bővebben

Gyenes Viktor

A pongyola pitypang (Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wiggers) jelentősége, biológiája és integrált gyomszabályozása

2010

Bővebben

Havasi Máté

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben

2014

Bővebben

Józsa Csilla

DNS mikroszatellitek vizsgálata ló és szarvasmarha fajtákban

2008

Bővebben

Juhász Éva

Herbicidek (Stomp 330 EC, Dikamin D) és nehézfémek (réz, kadmium, ólom) egyedi és együttes méreghatása madárembriókon

2010

Bővebben

Karcagi Roland Gábor

Zsírkiegészítések alkalmazása bőtejelő tehenek takarmányozásában

2010

Bővebben

Keller Krisztián

A húsmarhák értékmérő tulajdonságainak ökonómiai súlyozása

2012

Bővebben

Keresztes Balázs

Növényvédelmi technológiák hatása pók (Araneae) együttesekre, fás szárú kertészeti kultúrákban

2014

Bővebben

Kiss Balázs

Kettős hasznosítású magyar tarka növendék bikák teljesítményvizsgálata, hústermelő képessége és húsminőségi tulajdonságai

2014

Bővebben

Kocsis Tímea

Az éghajlatváltozás detektálása és hatásainak modellezése Keszthelyen

2008

Bővebben

Kolics Balázs

A fűrészlábú szöcskék (Saga spp.) biológiája, különös tekintettel a Saga pedo (PALLAS, 1771) fajra

2010

Bővebben

Kozma-Bognár Veronika

Hiperspektrális felvételek feldolgozásának és mezőgazdasági alkalmazásának vizsgálata

2012

Bővebben

Kucska Balázs

A csuka (Esox lucius L.) intenzív nevelése

2007

Bővebben

Lengyel Zoltán

Húshasznú borjak választási eredményét befolyásoló környezeti és genetikai tényezők

2005

Bővebben

Lőkkös Andor

Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára

2014

Bővebben

Muhammad Hafiz Borkhanuddin

Vizsgálatok balatoni-, valamint malajziai édesvízi- és tengeri biotópokon élősködő halparazita nyálkaspórásokon

2013

Bővebben

Nagy Barnabas

A magyar szürke szarvasmarha néhány értékmérő tulajdonsága

2007

Bővebben

Németh Katalin

A takarmányozás és a környezeti hőmérséklet hatása brojlercsirkék lipidperoxidációs folyamataira

2004

Bővebben

Németh Kornél

Dendromassza-hasznosításon alapuló decentralizált hőenergia-termelés és felhasználás komplex elemzése

2011

Bővebben

Németh Szabolcs

A kis sziklahal (Scorpaena porcus L., 1758) ivari jellemzői

2010

Bővebben

Németh Tamás

Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1868) ökológiájának, valamint a lárvák elleni védekezés lehetőségének vizsgálata

2012

Bővebben

Pál László

Az étkezési tojás zsírsavösszetételének és oxidatív stabilitásának befolyásolása takarmányozással

2003

Bővebben

Rádli András

Azonos körülmények között tartott, különböző genotípusú juhállományok néhány értékmérő tulajdonságának vizsgálata

2013

Bővebben

Sándor Tamás

Növényvédelmi gépek tisztítása során keletkező koncentrált terhelések és eljárástechnikai összefüggések vizsgálata

2014

Bővebben

Sebestyén István

A Crl: CD BR patkánytörzsre jellemző spontán tumorok kifejlődésének és incidenciájának vizsgálata két hasonló körülmények között elvégzett kétéves karcinogenitási kísérlet alapján

2008

Bővebben

Szabó Imre László

Családi gazdaságok és szövetkezeteik információs problémái a rendszerváltás után

2000

Bővebben

Szabó Rita

Környezetszennyező nehézfémek (réz, kadmium) és herbicidek (Dual Gold 960 EC, Stomp 330 EC) egyedi és együttes toxicitása házityúk embriókon

2009

Bővebben

Takács József

Az amerikai kukoricabogár várható kártételének előrejelzése és a rovar ellen használható alternatív védekezési módok

2009

Bővebben

Tavaszi Judit

Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív hatásainak in vitro toxikológiai vizsgálata

2012

Bővebben

Török Márton

In vivo ultrahangtechnikai vizsgálatok a húsmarhatenyésztésben a tenyészértékbecslési módszerek fejlesztése érdeké

2010

Bővebben

Varga Balázs

A Balaton vízháztartásának elemzése különös tekintettel a párolgásszámítás és mérés módszertani és területi kérdéseire

2010

Bővebben

Varga Péter

A hibridkukorica (Zea mays L.) vetőmag szemes betakarításának lehetősége

2014

Bővebben

Wagenhoffer Zsombor

Fajtatiszta fehér-kék belga szarvasmarha populációk vizsgálata

2001

Bővebben

Zsuppán Zsuzsanna

Hústípusú tehenek élettartam és reprodukciós tulajdonságainak értékelése

2011

Bővebben

utolsó frissítés: 2019, november 26 - 15:43