A projekt bemutatása

A projekt közvetlen célja, hogy kidolgozza egy olyan országos dokumentumküldő rendszer koncepcióját, amely fontos láncszeme a „Tudásdepó-Expressz” országos célkitűzésének, a dokumentum és információszolgáltatás országos rendszer fejlesztésének és összehangolásának .

A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár a könyvtári szolgáltatásainak fejlesztésére és az országos dokumentumküldő rendszer koncepciójának kidolgozására, a szerzői jog által védett tartalmak elektronikus formában történő szolgáltatására 100%-os támogatottságú 102 040 966 Ft támogatást nyert. A feladat elvégzésére 18 hónap áll rendelkezésre ( 2009. november 1. – 2011. április 30.)

Az országos program koordinálását, az országos közös katalógizálás (MOKKA) rendszerének fejlesztését az Országos Széchenyi Könyvtár végzi. Az országos dokumentum-ellátási rendszer fejlesztését a Debreceni Egyetem Könyvtára nyerte el. Az országos könyvtári adatbázisok közös keresőrendszerének kialakításában a Miskolci Egyetemi Könyvtára működik közre.

A projekt során számos helyi jellegű informatikai hálózati fejlesztés is megvalósul: így többek között a web2 alkalmazások, a hálózaton elérhető egyetemtörténeti gyűjtemény, az egyetem tudományos életét bemutató publikációs gyűjtemény kialakítása.

Veszprém városának két ismert és elismert gimnáziumával (Lovassy László Gimnázium és Vetési Albert Gimnázium) kötött partneri együttműködés keretében az egyetemi könyvtár Aleph integrált könyvtári rendszeréhez csatlakoznak a gimnáziumok és könyvtári állományaik az egyetemi Aleph rendszerben, a könyvtári szerveren kerülnek feldolgozásra.

 

A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár a projekt során megvalósult szolgáltatás fejlesztésekről, a már meglévő könyvtári szolgáltatásokról széleskörű és folyamatos tájékoztatást (előadások, kiállítások, honlapon elérhető formában) nyújt, főleg a középiskolai és egyetemi hallgatók számára.

A projekt során megvalósul a Pannon Egyetem feldolgozott könyvtári állomány rekordjainak (125 000 tétel) feltöltése az Országos Széchenyi Könyvtár közös katalógusába, a MOKKA.-ba, valamint a feltöltéshez, csatlakozáshoz szükséges könyvtár informatikai fejlesztés.

A könyvtári szolgáltatások fejlesztései lehetővé teszik, hogy a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár országos feladatai mellett a régióbeli és az egyetemi feladatainak is eleget tegyen, a könyvtári szolgáltatásait mindenki számára könnyen, és akadálymentesen elérhetővé tegye. A könyvtár célja a könyvtárlátogatók, felhasználók, érdeklődők széles rétegeinek magas színvonalú kiszolgálása és a könyvtári szolgáltatások folyamatos megismertetése akár a könyvtárban, iskolákban különböző népszerűsítő programok, foglalkozások keretében, vagy internetes hálózaton elérhető oktató programok segítségével.

 

Veszprém, 2009. december 16.

Egyházy Tiborné dr.
projektvezető