Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesTemplate Sales

Hírek

Ünnepélyes projektzárás

Ünnepélyes projektzáró konferencia

Társadalmi Megújulás Operatív Program

„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Országos elektronikus szolgáltatások
bővítése, fejlesztése 
A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár „Tudásdepó-Expressz” Szolgáltatás-
fejlesztések és az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer kidolgozása a
Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban” című
TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0003 jelű projektjének 
ünnepélyes projektzáró konferenciájára
2011. április 20-án 11.00 órától kerül sor
a PE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Kováts termében.

Köszöntőt mondanak:

Prof. Dr. Rédey Ákos, a Pannon Egyetem rektora

Sörény Edina, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári Osztály vezető tanácsosa

„Paradigmaváltás a könyvtári szolgáltatásokban” címmel
Dr. Sajó Andrea, az OSZK főigazgatója

„Új országos könyvtári szolgáltatások a TÁMOP 3.2.4 támogatás keretében” címmel
Dr. Virágos Márta, a DEENK főigazgatója

„A projekt eredményei könyvtárunkban” címmel
Tóth Gábor, a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója

 

Sajtóközlemény

Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó–Expressz.
– Szolgáltatás fejlesztések és az országos dokumentumküldő rendszer kidolgozása a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban „Tudásdepó–Expressz” című országos program részeként, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - – Országos elektronikus szolgáltatások bővítése, fejlesztése című fejezetének keretében kezdődött meg 2009 novemberében az a munka, melynek ünnepélyes projektzáró konferenciájára 2011. április 20-án került sor Veszprémben, az egyetemi könyvtárban. A TÁMOP 3.2.4-08/2-s kódszámú országos projektek keretében négy intézmény kapott támogatást. Az országos program koordinálása mellett az országos közös katalogizálás (MOKKA) rendszerének fejlesztését az Országos Széchenyi Könyvtár, míg az országos dokumentum-ellátási rendszer (ODR) fejlesztését a Debreceni Egyetemi Könyvtár és Nemzeti Könyvtára végzi. Az országos könyvtári adatbázisok közös keresőrendszerének kialakításában a Miskolci Egyetem Könyvtára működött közre. A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (PEKL) könyvtári szolgáltatásainak fejlesztésére és az országos dokumentumküldő rendszer (OEDR), különös tekintettel a szerzői jog által védett tartalmak elektronikus formában történő szolgáltatás koncepciójának kidolgozására nyert támogatást. A projekt eredményeként a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális dokumentum-használati jogosultság fejlesztését, valamint a hozzáférés területi különbségeinek csökkentését. Az országos TÁMOP projektek keretében megvalósított fejlesztések – a MOKKA-ODR integráció megvalósítása, a HUMANUS, MATARKA és EPA szolgáltatásokat összefogó Országos Cikkarchívum kialakítása – lehetővé teszik a korszerű, szerzői jogot figyelembe vevő országos elektronikus dokumentumküldő rendszer megteremtését. Ezzel a szerzői jog által védett művek kölcsönzését megkönnyítik és digitális formában, online elérhetővé teszik az olvasók, oktatók, kutatók, diákok számára. A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (PEKL) részvételét a projektben a több évtizedes kiadói múlt, illetve a szerzői jogdíjakat érvényesíteni igyekvő terjesztői tapasztalatok indokolták. A komplex intézmény – a könyvtárhoz kiadó, nyomda és több könyvesbolt is tartozik, és közel egy évtizede webshop-ot is üzemeltet – amellett, hogy részt vett az országos dokumentumküldő rendszer (OEDR), különös tekintettel a szerzői jog által védett tartalmak elektronikus szolgáltatás koncepciójának kidolgozásában, helyi informatikai szolgáltatásainak fejlesztésére is felhasználta a 102 millió forintos támogatást. A Pannon Egyetem Könyvtárában megvalósított fejlesztések sorában a szerveroldali fejlesztések között említendő a könyvtár saját proxy szerverének üzembe állítása, ami jelentősen növelte a hálózat biztonságát és a szolgáltatások hatékonyságát. A tartalomfejlesztések között a legfőbb újdonságot az új honlap jelentette, ahol helyet kapott a könyvtári blog, illetve fórum is. Létrehozták a doktori dolgozatok adatbázisát, amelyen egyszerű keresési lehetőséget is biztosítottak. Útjára indították, és folyamatosan kiépítették az összegyetemi publikációs adatbázist, amely a honlapon keresztül szintén elérhető. A PEKL tevékenyen részt vett az országos közös katalogizálás (MOKKA) katalógusának építésében is. A projekt során megvalósult a Pannon Egyetem feldolgozott könyvtári állomány rekordjainak – 125 000 tétel – feltöltése az Országos Széchenyi Könyvtár közös katalógusába, a MOKKA-ba. Mindezek mellett, partneri együttműködés keretében, Veszprém város két elismert középiskolája, a Lovassy László Gimnázium és a Vetési Albert Gimnázium könyvtári állományait az egyetemi könyvtár Aleph integrált rendszeréhez csatlakozva, a könyvtári szerveren dolgozták fel. A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársai a projekt során megvalósult szolgáltatásfejlesztésekről, az országos dokumentumküldő rendszer koncepciójának kidolgozás folyamatáról (résztanulmányokról) folyamatos tájékoztatást nyújtottak. Az elmúlt másfél esztendőben elsősorban előadások, kiállítások keretében és honlapon elérhető formában tájékoztatták, főként a középiskolai és egyetemi hallgatókat.

 

Rólunk írták

 

Regio Regia - a Közép-dunántúli Régió internetes gyűjtőoldala - üzleti magazin

http://www.regioregia.hu/index.php?hir_id=4434

 

Pannon Presztízs magazin:

http://www.presztizs.com/index.php?cont=cikk&cikk=779

 

Települések portálja – Magyar települések versenyképességi és tőkevonzás szempontú adatbázisa:

http://www.mtportal.hu/digitalcity/news/newsheading.jsp?dom=AAAATEQG&hir=BAAFHZVP&fmn=AAAAVKZL&prt=AAAAVKKM&men=AAAAPHXZ

 

VPonline – Veszprémi Hírek:

http://vponline.hu/kozelet/tudasdepo-expressz-pannon-egyetem-egyetemi-konyvtar-es-leveltarban